Apenas se fala da tua loita,
dese escriver de gran poeta
que fuxindo do acomodo,
quixeche ser tí, e non outra.

Pola contra, o mundo sin loas,
a favor, só unhos poucos de fora,
atenazándote a morte
e ti, sin miramentos,
valente,
fuxindo das mesmas paisaxes
onde outras foran mortas
seguiches cara adiante
forte, potente,
co corazón latexando
e novos versos na mente.